GOOGLE PER A PROFESSORS
Malauradament no està traduïda aquesta pàgina però pensem que pot ser molt interessant per al professorat conéixer aquestes eines:

Google.com
Google.com

For Educators

Welcome to Google for Educators

At Google, we support teachers in their efforts to empower students and expand the frontiers of human knowledge. That’s why we’ve assembled the information and tools you’ll find on this site. Learn more about Google for Educators. ==Recent Projects and News==

- Proyecto de alfabetización de google: