E-LEARNING
Hi ha molts organismes internacionals que estan lluitant perquè l'escletxa digital no faça més gran la injustícia social entre les persones nascudes en le 1r món i la resta de la humanitat. Ací trobareu algunes referències:

- Secció d'Educació de **l'UNESCO**: