COMUNITATS VIRTUALS DEL CEFIRE DE SAGUNT

La formació del professorat en competències digitals a més de ser prescriptives en el nou currículum de la L.O.E. pensem que hauria de ser un dels objectius bàsics del professorat de llengües i literatura i del professorat en general. Per contribuir a aquesta formació de manera col·laborativa farem servir els instruments de la web 2.0 per tal de sumar esforços i experiències reconegudes com a "bones pràctiques". Us invitem a tot el professorat a sumar-vos a las tasca. Feu ús de tot el material que anem penjant i subscriviu-vos si voleu editar propostes noves. Aquest wiki de "comunitats virtuals" és obert a tothom.

COMPETÈNCIES DIGITALS

WEB 2.0
BLOGFESSORS
EDUBLOGS I WEBS

XUXES INFORMÀTIQUES
E-LEARNING
WEBQUESTS
MAPES CONCEPTUALS
GOOGLE PER A PROFESSORS
MARCADORS SOCIALS